Scheepvaart

/Tag:Scheepvaart

Uit de krant van toen, 12-09-1974; Nieuw schip “Midsland” dit jaar al in gebruik?

Een belangrijk toeristisch en economisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 september 1974. De krant schreef over de mogelijke ingebruikname van het nieuwe, door rederij Doeksen aangekochte, veerschip “Midsland”. Volgens de krant kon het schip al in datzelfde jaar in gebruik worden genomen en dat was eerder dan gedacht.  De ingebruikname van het schip was alleen nog afhankelijk van het gereedmaken van de voorzieningen in de havens van Harlingen en Terschelling. De aanlegplaats moest speciaal voor het nieuwe schip worden aangelegd en Rijkswaterstaat maakte bekend dat zij deze werkzaamheden spoedig verwachtten af te ronden. […]

By | september 12th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 27-03-1957: Dronken scheepskok wordt achtergelaten op kade

Een zeer opmerkelijk verhaal uit de Leeuwarder Courant van 27 maart 1957. De krant berichte over een opvallend tafereel dat zich op voorafgaande zaterdagavond had afgespeeld in de haven van Harlingen. Aldaar had een kok veelte diep in het glaasje gekeken en hij was dusdanig vervelend dat de kapitein besloot om de dronkenlap achter te laten op de Harlinger kade. Dan maar geen kok mee op deze reis moet de kapitein hebben gedacht! […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 26-03-1975; Seaway Cambrium verlaat de Harlinger haven

Een interessant bericht voor de liefhebbers van koopvaardijschepen in het Nieuwsblad van het Noorden van 26 maart 1975. De krant maakte namelijk melding van het uitvaren van de “Seaway Cambrium” voor diens eerste officiële proefvaart. Het schip was gebouwd door de scheepswerf Amels B.V. te Makkum en voer voor het eerst de zee op vanuit de havenmond van Harlingen. […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 22-03-1874; Matroos verdronken nadat schip werd overvallen door storm

Een zeer triest bericht uit de Leeuwarder Courant van 22 maart 1874. Op de Waddenzee was enkele dagen daarvoor een jonge matroos verdronken. Het kleine schip, van het type ‘blazer’, kwam terecht in een zware storm en uiteindelijk bezweek de boot onder het constant gebeuk van de wind en golven. Twee andere opvarenden, de vader en broer van het slachtoffer, sloegen ook overboord, maar zij werden uiteindelijk gered door een sloep van een nabij gelegen Engelse stoomboot. […]

By | maart 22nd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 02-04-1890; 13 Harlinger schipperskinderen ontvangen geen onderwijs

Een zorgwekkend bericht uit de Leeuwarder Courant van 2 april 1890. De krant deed verslag van de achtste jaarvergadering van het Schoolfonds voor Schipperskinderen in Friesland en de gepresenteerde resultaten boden een mooi inzicht in de situatie van de Friese schipperskinderen. Het Schoolfonds had zichzelf tot doel gesteld om alle scheepkinderen, die geen regulier onderwijs konden volgen, onderwijs aan te bieden die aan boord van hun schip kon worden gevolgd. De directeur van het fonds, de heer H. G. Dornseiffen, wist in zijn toespraak te meldden dat de organisatie erin was geslaagd om diens werkzaamheden wederom uit te breidden, maar dat het werk nog lang niet was voltooid! […]

By | april 2nd, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 27-03-1957: Dronken scheepskok wordt achtergelaten op kade

Een zeer opmerkelijk verhaal uit de Leeuwarder Courant van 27 maart 1957. De krant berichte over een opvallend tafereel dat zich op voorafgaande zaterdagavond had afgespeeld in de haven van Harlingen. Aldaar had een kok veelte diep in het glaasje gekeken en hij was dusdanig vervelend dat de kapitein besloot om de dronkenlap achter te laten op de Harlinger kade. Dan maar geen kok mee op deze reis moet de kapitein hebben gedacht! […]

By | maart 27th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 26-03-1975; Seaway Cambrium verlaat de Harlinger haven

Een interessant bericht voor de liefhebbers van koopvaardijschepen in het Nieuwsblad van het Noorden van 26 maart 1975. De krant maakte namelijk melding van het uitvaren van de “Seaway Cambrium” voor diens eerste officiële proefvaart. Het schip was gebouwd door de scheepswerf Amels B.V. te Makkum en voer voor het eerst de zee op vanuit de havenmond van Harlingen. […]

By | maart 26th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 19-03-1947; IJsbreker weet Harlingen niet te bereiken

Een ijzig bericht uit de Leeuwarder Courant van 19 maart 1947! Nederland werd geteisterd door het winterweer en als gevolg hiervan waren de waterwegen in de provincie Friesland volledig afgesloten door het ijs. Elke vorm van scheepvaart was onmogelijk geworden en hierdoor kwam de in- en uitvoer van goederen in het gedrang. Aanvankelijk maakte de harde vorst elke poging tot het ijsvrij maken van de kanalen onmogelijk. Uiteindelijk werd op 18 maart een dappere poging gewaagd. In de Leeuwarder Courant van 19 maart werd vervolgens uitgebreid verslag gedaan van deze moedige poging om de vaarroute van Leeuwarden naar Harlingen ijsvrij te maken. […]

By | maart 19th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 17-03-1890; Harlinger Redding-Maatschappij in financiële nood ondanks vele reddingen.

Een schreeuw om hulp van de Harlinger Redding-Maatschappij in de Leeuwarder Courant van 17 maart 1890. In de krant wordt aandacht besteed aan de 10e jaarlijkse rekening en verantwoording avond van de Harlinger Redding-Maatschappij. Tijdens deze avond werden de gedane handeling, de ontwikkeling van het ledenaantal en financiële situatie van het afgelopen jaar gepresenteerd. De gepresenteerde  financiële cijfers waren niet erg rooskleurig en daarom werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een oproep te doen, een schreeuw om hulp. […]

By | maart 17th, 2016|Uit de krant van toen|1 Comment
Load More Posts