Openbaar vervoer

/Tag:Openbaar vervoer

Uit de krant van toen, 20-03-1840; Per postkoets en boot naar Amsterdam?

Een prachtige advertentie sierde de Leeuwarder Courant op 20 maart 1840.  In de genoemde advertentie werden de verschillende reismogelijkheden in de provincie Friesland en naar Amsterdam gepresenteerd. De vroege achttiende-eeuwse reiziger moest per boot van Harlingen naar Amsterdam en daar werd het gehele openbaar vervoersnetwerk in Friesland op toegespitst. De advertentie laat prachtig zien hoe een reiziger vanuit Groningen over Leeuwarden naar Harlingen kon reizen en vervolgens vanuit Harlingen per boot naar Amsterdam kon varen. […]

By | maart 20th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

De krant van toen, 05-03-1858; Een treinspoor naar Leeuwarden? Laat maar!

Een opvallend nieuwsbericht uit de Leeuwarder Courant van 5 maart 1858. De treinverbinding, zoals we die heden ten dage kennen, van Harlingen naar Leeuwarden had mogelijk nooit bestaan wanneer de Nederlandse overheid diens oor had laten hangen naar enkele belangrijke Friese gemeenten. De gemeentebesturen van Sneek, Bolsward, Wonseradeel, Wijmbritseradeel en Haskerland waren namelijk voorstander van een alternatief trajectvoorstel. Deze belanghebbende gemeenten verstuurden in 1858 een gezamenlijke adres naar Zijne Majesteit den Koning Willem III met het nadrukkelijke verzoek om het beoogde traject van de spoorverbinding te verplaatsen. […]

By | maart 5th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 22-11-1917; Vertraging is van alle tijden!

Een prachtig relaas uit de Leeuwarder Courant van 22 november 1917. Wanneer je tegenwoordig weleens vloekt , scheld en tiert op het openbaar vervoer van tegenwoordig. Rust je dan met de gedachte; vertraging is van alle tijden. Nergens wordt het mooier neergezet dan in de volgende tekst uit de Leeuwarder Courant over een reis van Harlingen naar Veendam. Een geweldig stukje frustratie wordt mooi in woorden gebracht en gepubliceerd in de courant. Enige aanpassing van de tekst doet afbreuk aan de schrijfstijl, de beleving en het ronduit belachelijke reisverhaal . Vandaar hier de volledige tekst! […]

By | november 22nd, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts