Economie

/Tag:Economie

Uit de krant van toen, 31-03-1961; Friese gemeenten promoten gebruik E10

Een fascinerend bericht uit de Leeuwarder Courant van 31 maart 1961. De krant bericht over het plan van zes Friese gemeenten om de Europaweg 10 te promoten onder toeristen. Deze weg, die liep vanaf de Afsluitdijk naar de Duitse grens, werd nog te weinig gebruikt door toeristen. Terwijl het, althans volgens de zes Friese gemeenten, een prachtige en snelle route was om de vakantie mee aan te vangen. De gemeenten Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Leeuwarden, Franeker, Wonseradeel en Harlingen hadden een ludiek plan ter promotie van de route opgesteld. Een heus verzamelspel met als beloning een leuk aandenken aan de provincie Friesland! […]

By | april 3rd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 16-03-1993; Harlingen tegen streekplan voor economische ontwikkeling

De Leeuwarder courant van 16 maart 1993 stond bol van de ontwikkelingsplannen voor de Friese economie. Het streekplan, ontwikkeld en gepresenteerd door de Gedeputeerde Staten, werd in verschillende artikelen gepresenteerd aan de Friese bevolking. Het gepresenteerde streekplan was gericht op de stimulatie en groei van verschillende industriekernen in Friesland. Gesproken werd van ‘kansrijke gebieden’ die ontwikkeld konden worden. Hierbij werden verschillende locaties om Leeuwarden genoemd, maar ook Drachten, Heerenveen-Joure, Sneek en Harlingen-Franeker. […]

By | maart 17th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

De krant van toen, 05-03-1858; Een treinspoor naar Leeuwarden? Laat maar!

Een opvallend nieuwsbericht uit de Leeuwarder Courant van 5 maart 1858. De treinverbinding, zoals we die heden ten dage kennen, van Harlingen naar Leeuwarden had mogelijk nooit bestaan wanneer de Nederlandse overheid diens oor had laten hangen naar enkele belangrijke Friese gemeenten. De gemeentebesturen van Sneek, Bolsward, Wonseradeel, Wijmbritseradeel en Haskerland waren namelijk voorstander van een alternatief trajectvoorstel. Deze belanghebbende gemeenten verstuurden in 1858 een gezamenlijke adres naar Zijne Majesteit den Koning Willem III met het nadrukkelijke verzoek om het beoogde traject van de spoorverbinding te verplaatsen. […]

By | maart 5th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

De krant van toen, 04-03-1970; Droogdok of geen droogdok? Dat is de vraag!

Begin maart 1970 was het gesprek van de dag in Harlingen slechts gericht op één onderwerp, komt er een droogdok of niet? Uitbreiding van de werf was noodzakelijk om mee te gaan in de vaart der volkeren. De scheepswerf Welgegelen was met ongeveer 200 werknemers een belangrijke werkgever in de Friese havenstad. Daarnaast was, volgens het vaktijdschrift ‘De Metaalkoerier’, ongeveer 10% van de Harlinger beroepsbevolking economisch afhankelijk van de Harlinger scheepswerf. […]

By | maart 4th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

De krant van toen, 03-03-1932; Visafslag ahoy!

Een grote menigte verzamelde zich op 3 maar 1932 om de Harlinger visafslag feestelijk te openen. De visafslag werd geopend (historisch gezien ging het om een heropening) met de publieke verkoop van de eerst aangevoerde vis. De Nederlandse vlag hing hoog in het vaandel en onder de aanwezigen waren vele prominente Harlingers, waaronder het voltallige college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de visscherijcommissie, de kamer van koophandel en de gemeenteraad. Allen waren zij aanwezig bij de aftrap voor een in hun ogen ‘kleinschalige, maar hoopvolle’ onderneming. […]

By | maart 3rd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 21-09-2001; Geen garantie droge voeten Harlingen

Een nat en weinig ondersteunend bericht uit de Leeuwarder Courant van 21 september 2001. De krant schrijft over het genomen besluit van het provinciebestuur dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van burgers die bewust buiten de dijk gaan wonen. Directe aanleiding van dit besluit was het nieuwe bouwplan Nieuwe Willemshaven.  In dit plan werd de Willemshaven herbestemd tot woongebied en moesten er nieuwe woningen herrijzen in het buitendijkse gebied. […]

By | september 21st, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 12-09-1974; Nieuw schip “Midsland” dit jaar al in gebruik?

Een belangrijk toeristisch en economisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 september 1974. De krant schreef over de mogelijke ingebruikname van het nieuwe, door rederij Doeksen aangekochte, veerschip “Midsland”. Volgens de krant kon het schip al in datzelfde jaar in gebruik worden genomen en dat was eerder dan gedacht.  De ingebruikname van het schip was alleen nog afhankelijk van het gereedmaken van de voorzieningen in de havens van Harlingen en Terschelling. De aanlegplaats moest speciaal voor het nieuwe schip worden aangelegd en Rijkswaterstaat maakte bekend dat zij deze werkzaamheden spoedig verwachtten af te ronden.   De Midsland   Het nieuwe veerschip was door Doeksen aangekocht uit Duitsland. […]

By | september 12th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 06-09-1991; Ding dong uw trein heeft vertraging!

Een vooruitstrevend bericht uit de Leeuwarder Courant van 6 september 1991. De krant besteedde aandacht aan de technologische vooruitgang van de Friese treinstations. De Nederlandse Spoorwegen ging alle stations op het traject Leeuwarden- Harlingen voorzien van een omroepinstallatie! Anno 2016 kijkt niemand raar op wanneer er op het station wordt omgeroepen dat de trein vertraging heeft, maar destijds was dit een grote stap voorwaarts! […]

By | september 6th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts