Drankgebruik

/Tag:Drankgebruik

Uit de krant van toen, 13-09-1928; Zuiderzeewerkers aan de fles

Een alcoholisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 13 september 1928. De krant besteedde aandacht aan een bij de raad van Harlingen aangedragen adres van het Harlinger drankweercomité. Dit comité had zichzelf als doel gesteld het drankgebruik onder de bevolking terug te dringen en het liefst geheel te beëindigen. Bij de raad was een adres binnengekomen van het drankweercomité met het verzoek, in verband met het drankmisbruik van de werklieden die werkzaam waren aan de Zuiderzeewerken, om een sluitverbod (dit behoorde sluitgebod te zijn) uit te vaardigen voor de dagen en uren dat de overlast plaatsvond. […]

By | september 14th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 11-09-1963; IJslandse matroos krijgt nat pak.

Een vochtig verhaal uit de Leeuwarder Courant van 11 september 1963. De krant besteed de aandacht aan het hachelijke avontuur van een dronken IJslandse matroos dat zich afspeelde in de haven van Harlingen.  De krant begint het verhaal door te vertellen dat er “mogelijk” voor het eerst in de geschiedenis van de Harlinger haven een IJslands schip is aangemeerd. Echter, of dit waar is valt te bezien, maar dat maakt het verhaal niet minder ludiek. Het schip was geladen met hout en was enige tijd daarvoor vertrokken vanuit het Russische Leningrad. De reis naar Harlingen was vlekkeloos verlopen, maar het verhaal dat volgde verliep een stuk minder voortvarend. […]

By | september 12th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 09-09-1937; De strijd tegen het drankkwaad!

Een nuchter bericht uit de Leeuwarder Courant van 9 september 1937. De  krant deed verslag van de provinciale vergadering van de Nederlandse Christelijke Jongeliederen Geheelonthoudersvereeniging “De Schakel”.  De vereniging was bijeengekomen om te bespreken hoe het drankgebruik onder hun provinciegenoten verder terug kon worden gedrongen. Gedurende de gehele avond was er geen borrel te genieten. […]

By | september 12th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts