Cultuur

/Tag:Cultuur

Uit de krant van toen, 28-03-1975; Veel vertier in Harlingen tijdens koude Paasdagen

Een ijzig koud bericht uit het Nieuwsblad van het Noorden van 28 maart 1975. De krant maakte melding van de historisch lage temperaturen rondom de paasdagen. Met een verwachte temperatuur van onder de tien graden Celsius beloofde de paasdagen van 1975 kouder te worden dan de afgelopen kerst van 1974. Gelukkig viel er voor de Harlinger bevolking genoeg te beleven tijdens de paasvakantie, want de Harlinger bioscoop Trebol kondigde aan dat aldaar een absolute filmklassieker zou worden vertoond. Daarnaast konden de bewoners van Harlingen alvast uitkijken naar iets heel speciaals voor het aankomende weekend. […]

By | maart 28th, 2018|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 25-03-1963; Hannemahuis presenteert nieuwe aanwinsten

Een cultureel goed nieuws bericht in de Leeuwarder Courant van 25 maart 1963. De krant besteed aandacht aan de presentatie van het jaarverslag van het Harlinger museum Hannemahuis. In het artikel werd met name de aandacht gevestigd op de nieuw verworven of verkregen museale stukken voor in het museum. De belangrijkste aanwinst van het Harlinger museum was een tegeltableau uit de achttiende eeuw. […]

By | maart 25th, 2018|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 13-03-1984: Willem van Oranje in Harlingen

Een feestelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 13 maart 1984. Een vooraankondiging van een bezoek aan Harlingen van Willem van Oranje sierde de krant. Uiteraard ging het hier niet om de lang overleden vorst, maar om het toneelstuk dat zijn naam droeg. Het Harlinger Tiepelplein zou op 24 en 25 augustus het decor zijn van een voorstelling over het leven van Willem de Zwijger. In het toneelstuk staan het leven en het werk van Willem van Oranje centraal en beide aspecten zullen in twee bedrijven ten tonele worden gebracht. […]

By | maart 13th, 2018|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen 2-10-1925: Een standbeeld voor Tsjerk Hiddes?

Een prachtige ingezonden brief in de Leeuwarder Courant waarin gepleit wordt voor een standbeeld voor de Friese zeeheld Tsjerk Hiddes de Vries. De brief is geschreven door de penningmeester van een comité dat speciaal in het leven is geroepen om te strijden voor een standbeeld voor de vermaarde kapitein. Het ingezonden stuk toont een gedrevenheid om het standbeeld te realiseren, maar ook de moeilijkheid van het bijeenbrengen van de benodigde gelden. […]

By | oktober 1st, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 05-09-1998; was Saving Private Ryan een Harlinger idee?

Een opmerkelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 5 september 1998. Een journalist van de krant schreef over de veelbesproken claim dat het originele basisidee van de Hollywood film Saving Private Ryan bedacht was door de Harlinger schrijver Armand Blau. Kon dit waar zijn? Dat één van de grootste kassuccessen van Hollywood geschreven was door een Harlinger? Volgens de auteur zelf bestond er geen twijfel over! […]

By | september 5th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 04-04-1970; Kermisexploitanten willen ook op zondag kermis in Harlingen

“To rest or not to rest, that’s the question”   Een belangrijk vraagstuk werd behandeld in de Leeuwarder Courant van 4 april 1970. De krant berichtte over een ingekomen vraagstuk gericht aan de Harlinger gemeenteraad. Aldaar was een brief binnengekomen, afkomstig van de bond van Kermisbedrijfshouders, met het verzoek de zondagswet enigszins te herzien. De zondagswet in toenmalige vorm verbood kermisexploitanten op zondag hun activiteiten te ontplooien.   Het verzoek   Het binnengekomen verzoek bij de raad behelsde een verzoek tot versoepeling van de Zondagswet ten aanzien van kermisinrichtingen in Harlingen. De bond van Kermisbedrijfshouders beklaagde zich over het feit dat er wel andere activiteiten mochten plaatsvinden op zondag, maar dat het exploiteren van kermisactiviteiten verboden was als gevolg van de Zondagswet. De wet staat het houden van “openbare vermakelijkheden” toe, maar kermissen moeten gesloten blijven. Volgens de bond was dit laatste niet eerlijk ten opzichte van de kermisexploitanten en was dit nadelig voor hun inkomsten. […]

By | april 4th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 01-04-1938; Harlinger banketbakker Koninklijk onderscheiden

Een heugelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 1 april 1938. De Leeuwarder Courant attendeerde zijn lezers op een prachte eer die een ondernemer uit Harlingen ten deel was gevallen. De Harlinger banketbakker en kok W. D. Janzen was namelijk Koninklijk onderscheiden. Afgezien van de eer behelsde deze onderscheiding nog één belangrijke taak. De Harlinger banketbakker was namelijk benoemd tot hofleverancier van het koningshuis! […]

By | april 3rd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 25-03-1963; Hannemahuis presenteert nieuwe aanwinsten

Een cultureel goed nieuws bericht in de Leeuwarder Courant van 25 maart 1963. De krant besteed aandacht aan de presentatie van het jaarverslag van het Harlinger museum Hannemahuis. In het artikel werd met name de aandacht gevestigd op de nieuw verworven of verkregen museale stukken voor in het museum. De belangrijkste aanwinst van het Harlinger museum was een tegeltableau uit de achttiende eeuw. […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts