Hoofdpagina

Hoofdpagina

Uit de krant van toen, 11-09-1963; IJslandse matroos krijgt nat pak.

Een vochtig verhaal uit de Leeuwarder Courant van 11 september 1963. De krant besteed de aandacht aan het hachelijke avontuur van een dronken IJslandse matroos dat zich afspeelde in de haven van Harlingen.  De krant begint het verhaal door te vertellen dat er “mogelijk” voor het eerst in de geschiedenis van de Harlinger haven een IJslands schip is aangemeerd. Echter, of dit waar is valt te bezien, maar dat maakt het verhaal niet minder ludiek. Het schip was geladen met hout en was enige tijd daarvoor vertrokken vanuit het Russische Leningrad. De reis naar Harlingen was vlekkeloos verlopen, maar het verhaal dat volgde verliep een stuk minder voortvarend. […]

By | september 12th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen, 10-09-1964; Meisje valt uit snel rijdende trein!

Een opmerkelijk en schrikbarend bericht uit de Leeuwarder Courant van 10 september 1964.  In de krant werd een opmerkelijke gebeurtenis beschreven die plaats had gevonden tussen Franeker en Harlingen. De tienjarige Harlingse Loesje Postma was, op het traject tussen de twee steden, uit een snel rijdende trein gevallen. Wonder boven wonder overleefde het meisje het ongeval.  De Harlingse hield aan haar hachelijke avontuur slechts een hersenschudding en een wond aan de lip over. […]

By | september 12th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen, 09-09-1937; De strijd tegen het drankkwaad!

Een nuchter bericht uit de Leeuwarder Courant van 9 september 1937. De  krant deed verslag van de provinciale vergadering van de Nederlandse Christelijke Jongeliederen Geheelonthoudersvereeniging “De Schakel”.  De vereniging was bijeengekomen om te bespreken hoe het drankgebruik onder hun provinciegenoten verder terug kon worden gedrongen. Gedurende de gehele avond was er geen borrel te genieten. […]

By | september 12th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: |0 Comments

Uit de krant van toen, 08-09-1921; Een crimineel goed verslag!

Een misdadig bericht uit de Leeuwarder Courant van 8 september 1912. De krant doet uitvoerig verslag van een rechtszaak met betrekking tot diefstal. De onrechtmatige daad had plaatsgevonden in Harlingen en het verslag is ronduit prachtig en leest als een heuse rechtbankthriller! Waarom schrijven kranten tegenwoordig niet meer zo uitgebreid over rechtszaken? Een prachtig verslag uit de krant die een ieder moet lezen! […]

By | september 8th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen, 07-09-1915; Een nieuwe zeevaartschool geopend in Harlingen!

Een heugelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 7 september 1915. De krant doet uitgebreid verslag van de feestelijke opening van de nieuwe zeevaartschool te Harlingen. De nieuw gerealiseerde school was gevestigd aan de Zuidooster Singel en werd opgeleverd naar een ontwerp van de heer F. H. Bakker. Het ontwerp van de school werd alom geprezen als zeer fraai! […]

By | september 7th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , , |0 Comments

Uit de krant van toen, 06-09-1991; Ding dong uw trein heeft vertraging!

Een vooruitstrevend bericht uit de Leeuwarder Courant van 6 september 1991. De krant besteedde aandacht aan de technologische vooruitgang van de Friese treinstations. De Nederlandse Spoorwegen ging alle stations op het traject Leeuwarden- Harlingen voorzien van een omroepinstallatie! Anno 2016 kijkt niemand raar op wanneer er op het station wordt omgeroepen dat de trein vertraging heeft, maar destijds was dit een grote stap voorwaarts! […]

By | september 6th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: |0 Comments

Uit de krant van toen, 05-09-1998; was Saving Private Ryan een Harlinger idee?

Een opmerkelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 5 september 1998. Een journalist van de krant schreef over de veelbesproken claim dat het originele basisidee van de Hollywood film Saving Private Ryan bedacht was door de Harlinger schrijver Armand Blau. Kon dit waar zijn? Dat één van de grootste kassuccessen van Hollywood geschreven was door een Harlinger? Volgens de auteur zelf bestond er geen twijfel over! […]

By | september 5th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen 05-04-1955; Vrachtauto rijdt Noorderhaven in

Een tragisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 5 april 1955. De krant bericht over een triest ongeval, waarbij een vrachtauto om onduidelijke reden in de Noorderhaven van Harlingen belandde.. Het ongeval vond plaats, rond de klok van zes uur, bij de Prins Hendrikbrug in Harlingen. Ondanks verwoede reddingspogingen van omstanders slaagde niemand erin om de inzittenden te redden. Alle drie de inzittenden van de vrachtwagen kwamen om bij het tragische ongeval. […]

By | april 5th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen, 04-04-1970; Kermisexploitanten willen ook op zondag kermis in Harlingen

“To rest or not to rest, that’s the question”   Een belangrijk vraagstuk werd behandeld in de Leeuwarder Courant van 4 april 1970. De krant berichtte over een ingekomen vraagstuk gericht aan de Harlinger gemeenteraad. Aldaar was een brief binnengekomen, afkomstig van de bond van Kermisbedrijfshouders, met het verzoek de zondagswet enigszins te herzien. De zondagswet in toenmalige vorm verbood kermisexploitanten op zondag hun activiteiten te ontplooien.   Het verzoek   Het binnengekomen verzoek bij de raad behelsde een verzoek tot versoepeling van de Zondagswet ten aanzien van kermisinrichtingen in Harlingen. De bond van Kermisbedrijfshouders beklaagde zich over het feit dat er wel andere activiteiten mochten plaatsvinden op zondag, maar dat het exploiteren van kermisactiviteiten verboden was als gevolg van de Zondagswet. De wet staat het houden van “openbare vermakelijkheden” toe, maar kermissen moeten gesloten blijven. Volgens de bond was dit laatste niet eerlijk ten opzichte van de kermisexploitanten en was dit nadelig voor hun inkomsten. […]

By | april 4th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen, 03-04-1896; 19 dagen cel na weigeren borrel aan Harlinger

Een misdadig bericht uit de Leeuwarder Courant van 3 april 1896. De krant bericht over de verschillende rechtszaken die hadden plaats gevonden. In één van de rechtszaken werd een hele opmerkelijke zaak behandeld, waarbij de strafmaat mogelijk nog het opvallendst was. Een 39 jarige werkman uit Harlingen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 dagen na een uit de hand gelopen stapavond. […]

By | april 3rd, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments
'Harlingen! Weleer beroemd, Frieslands tweede stad genoemd; Roem en grootheid zijn bezweken. Handel, scheepvaart, die gij hadt, Welvaart gaven aan deez' stad, Zijn ook grootelijks geweken

Recent Tweets

Contact Info