Hoofdpagina

Hoofdpagina

Klassieke Rechtszaken: Klomp op het hoofd en aardappeldieven!

Tijdens de rechtszitting van 2 oktober 1893 wordt een 12-jarige jongen uit Harlingen veroordeeld voor het slaan van een oudere vrouw met een klomp! Tevens worden op diezelfde dag twee minderjarige Harlingers veroordeeld voor het stelen van aardappelen! Ondanks hun leeftijd werden de jeugdige delinquenten niet gespaard! […]

By | oktober 1st, 2017|Categories: Rechtzaken|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen 2-10-1925: Een standbeeld voor Tsjerk Hiddes?

Een prachtige ingezonden brief in de Leeuwarder Courant waarin gepleit wordt voor een standbeeld voor de Friese zeeheld Tsjerk Hiddes de Vries. De brief is geschreven door de penningmeester van een comité dat speciaal in het leven is geroepen om te strijden voor een standbeeld voor de vermaarde kapitein. Het ingezonden stuk toont een gedrevenheid om het standbeeld te realiseren, maar ook de moeilijkheid van het bijeenbrengen van de benodigde gelden. […]

By | oktober 1st, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: |0 Comments

Uit de krant van toen, 01-10-1925: Gevangenisstraf voor scheldkanonnade!

Een opmerkelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 1 oktober 1925. De krant bericht over een rechtszitting met een, voor onze huidige maatstaven, opmerkelijke strafeis. Vanwege het gebruik van een bepaald woord, het exacte woord wordt niet genoemd in het artikel, tijdens een scheldkanonnade wordt een boete geëist van fl. 10, – of een celstraf van 10 dagen! […]

By | september 30th, 2017|Categories: Rechtzaken, Uit de krant van toen|Tags: |0 Comments

Uit de krant van toen, 15-09-1989; Waddensea Jazz met vele internationale sterren

Een muzikaal bericht uit de Leeuwarder Courant van 15 september 1989. De krant beschouwt alvast voor op het aankomende Waddensea jazzfestival die in het daaropvolgende weekend ging plaatsvinden in Harlingen. Het festival bestond in dit jaar uit twee avonden vol met muziek. Op de vrijdagavond was de inmiddels befaamde “Barretocht” langs elf horecagelegenheden in de Friese havenstad. Belangrijkste uitschieter tijdens deze avond was de aanwezigheid van bleusgigant Jack Dupree! Zaterdagmiddag stond er een heuse straatparade op het programma en het festival beloofde tot een hoogtepunt te komen op de zaterdagavond met een feestavond in Trebol. […]

By | september 15th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen, 14-09-1920; Oosterse verhalen in Harlingen

Een oriëntaals bericht uit de Leeuwarder Courant van 14 september 1920. De krant schrijft over een bijzondere avond in de Harmonie te Harlingen. In het theater werd de avond gevuld met de verhalen van de heer J. D. van Buren die als gezagvoerder werkzaam was op de lijndienst Java-China-Japan. De gezagvoerder kreeg de gelegenheid om in het theater zijn toehoorders te vermaken met zijn belevenissen in Oost-Azië. De belangrijkste onderwerpen waren het varen in de genoemde regio, maar er werd ook ruimschoots aandacht besteed aan de verschillende uitstapjes die de kapitein had ondernomen. De gezagvoerder was onder andere afgereisd naar de Filipijnen, China, Japan en zelfs San Francisco. In de Friese havenstad gingen zijn verhalen er in ieder geval in als koek! […]

By | september 14th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments

Uit de krant van toen, 13-09-1928; Zuiderzeewerkers aan de fles

Een alcoholisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 13 september 1928. De krant besteedde aandacht aan een bij de raad van Harlingen aangedragen adres van het Harlinger drankweercomité. Dit comité had zichzelf als doel gesteld het drankgebruik onder de bevolking terug te dringen en het liefst geheel te beëindigen. Bij de raad was een adres binnengekomen van het drankweercomité met het verzoek, in verband met het drankmisbruik van de werklieden die werkzaam waren aan de Zuiderzeewerken, om een sluitverbod (dit behoorde sluitgebod te zijn) uit te vaardigen voor de dagen en uren dat de overlast plaatsvond. […]

By | september 14th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: |0 Comments

Uit de krant van toen, 12-09-1974; Nieuw schip “Midsland” dit jaar al in gebruik?

Een belangrijk toeristisch en economisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 september 1974. De krant schreef over de mogelijke ingebruikname van het nieuwe, door rederij Doeksen aangekochte, veerschip “Midsland”. Volgens de krant kon het schip al in datzelfde jaar in gebruik worden genomen en dat was eerder dan gedacht.  De ingebruikname van het schip was alleen nog afhankelijk van het gereedmaken van de voorzieningen in de havens van Harlingen en Terschelling. De aanlegplaats moest speciaal voor het nieuwe schip worden aangelegd en Rijkswaterstaat maakte bekend dat zij deze werkzaamheden spoedig verwachtten af te ronden. […]

By | september 12th, 2017|Categories: Uit de krant van toen|Tags: , |0 Comments
'Harlingen! Weleer beroemd, Frieslands tweede stad genoemd; Roem en grootheid zijn bezweken. Handel, scheepvaart, die gij hadt, Welvaart gaven aan deez' stad, Zijn ook grootelijks geweken

Recent Tweets

Contact Info