Wie zit achter deze website?

Geschiedenis is mijn passie en schrijven is mijn deugd. Als geboren en getogen Harlinger en afgestudeerd historicus heb ik deze site opgericht om mensen te enthousiasmeren voor de geschiedenis van mijn geboortestad. De geschiedenis van Harlingen gaat mij nauw aan het hart en tijdens mijn studie heb ik meerdere malen over deze ‘vermaerde zeestad’ geschreven.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde ik Geschiedenis met als specialisatie de media, cultuur en erfgoedsector. Een belangrijk speerpunt in mijn studie was de keuze voor maritieme onderwerpen. Mijn bachelorscriptie ging over de Nederlandse walvisvaart in de negentiende eeuw, hierbij had de stad Harlingen een prominente rol, terwijl mijn masterscriptie de moderne Nederlandse walvisvaart als onderwerp had.

Tijdens mijn studie was ik als studentassistent, onder begeleiding van prof. Louwrens Hacquebord, verbonden aan het Arctisch Centrum Groningen. Het Arctisch Centrum Groningen is een multidisciplinair onderzoekscentrum verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het studentassistentschap was gericht op een onderzoek naar de moderne Nederlandse walvisvaart ten behoeve van een tentoonstelling op Schiermonnikoog. Tijdens de stage werd het eerdere onderzoek naar de moderne Nederlandse walvisvaart uitgebreid en verwerkt in een afstudeerscriptie.  Voor mijn onderzoek naar de moderne Nederlandse walvisvaart ben ik in de gelegenheid geweest om meerdere oud-walvisvaarders te interviewen en hierdoor ervaar je een historische ervaring door de prachtige verhalen van deze boeiende mannen. Tijdens dit onderzoek ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn kwaliteiten liggen in het verzamelen, onderzoeken en presenteren van bronnenmateriaal. Persoonlijk heb ik altijd een enorme fascinatie gehad voor geschiedenis en musea. Daarnaast is het mijn ambitie om mensen in contact te brengen met het verleden en daarbij fascinatie op te roepen voor de geschiedenis. Het voorgaande heb ik bereikt door een bijdrage te leveren aan een toekomstige tentoonstelling over de moderne Nederlandse walvisvaart. Anderen enthousiasmeren voor de geschiedenis en hen op die wijze in contact brengen met het verleden, hoop ik in de toekomst te kunnen blijven doen.

Waarom deze website?

Deze website is in het leven geroepen om geinteresseerden in aanraking te laten komen met de geschiedenis van Harlingen. Hierbij gaat het niet alleen om de geschiedenis van de stad, maar ook om de geschiedenissen van zijn bewoners. Uiteraard is de algemene geschiedenis van de stad een belangrijk thema, maar daarnaast worden ook allerlei alledaagse thema’s behandeld volgens het ‘History-from-below ‘principe. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de cultuur en het erfgoed van Harlingen.

De geschiedenis van Harlingen wordt al belicht in verschillende media, zoals in boeken en tijdschriften. Met behulp van deze website wordt gepoogd een groter publiek te bereiken middels de nieuwe media; internet, twitter, facebook. Heden ten dage wordt er te weinig aandacht besteed aan verhalen uit het verleden, terwijl iedereen kan leren van de geschiedenis. Verhalen en anecdotes uit het verleden kunnen tot een historische ervaring leidden in het heden. Dit laatste is ook het voornaamste doel van deze website; de historische ervaring voor iedere lezer benaderbaar maken. Daarnaast wordt een poging gedaan om alle belangstellenden te activeren en te enthousiasmeren voor de de geschiedenis en de geschiedenissen van de Friese havenstad Harlingen.

De site is ook een ideaal platform voor historici, amateur historici en andere belangstellenden om hun verhalen en geschiedenissen over de stad Harlingen te kunnen delen. Wanneer u een artikel heeft geschreven over ‘de vermaerde’ havenstad schroomt u zich dan niet om de redactie hierover te mailen. Graag bieden wij een platform om uw verhaal te delen met de bezoekers van de website.

Chiel Faber

Wanneer u vragen heeft of contant met mij wil opnemen dan kunt u mailen naar: redactie@harlingerhistorie.nl