Een nat en weinig ondersteunend bericht uit de Leeuwarder Courant van 21 sluiter-hoogwaterseptember 2001. De krant schrijft over het genomen besluit van het provinciebestuur dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van burgers die bewust buiten de dijk gaan wonen. Directe aanleiding van dit besluit was het nieuwe bouwplan Nieuwe Willemshaven.  In dit plan werd de Willemshaven herbestemd tot woongebied en moesten er nieuwe woningen herrijzen in het buitendijkse gebied.

 

Het plan

 

Het plan voor woningbouw op de Nieuwe Willemshaven was het idee van architect Wytze van der Zee. De krant beschreef het ontwerp voor de Willemshaven als volgt:

“Architect Wytze van der Zee ontwierp voor twee projectontwikkelaars een ambitieus boulevardplan buiten de zeewering, die in het westelijke havengebied  tamelijk ver in de stad ligt. Het project omvat 170 luxe wooneenheden, kantoorruimte, parkeergelegenheid voor dik twaalfhonderd auto’s en een wandelpromenade. Gemikt wordt op vermogende 55-plussers.”

Een ambitieus plan, maar door het besluit van het provinciebestuur kwam er gelijk een stevige kink in de kabel. De statenleden maakte zich ongerust over de voornemens en de risico’s die daarmee gepaard gingen.

Wij kunnen de veiligheid niet garanderen. En wij willen dit ook niet, want het is immers een bewuste keuze  wanneer je buiten de dijk gaat wonen.”

Tevens verwachtten de statenleden dat de beoogde doelgroep zich niet kan vinden in de plannen van de architect, want de doelgroep staat juist bekend om het feit dat zij geen grote risico’s willen lopen.

 

Bron: Leeuwarder Courant, 21-09-2001.