Een ongelukkig bericht uit de Leeuwarder Courant van 20 september 1897. De krant bericht over een ongeval dat had plaatsgevonden in de monding van de haven van Harlingen. Aldaar was het tjalkschip ‘Broedertrouw’ ten onder gegaan na een botsing tegen het havenhoofd.

Het verhaal

 

De dienstdoende journalist schreef een kort en krachtig verslag van de gebeurtenis in de havenmonding van Harlingen. De originele vertelling had de volgende tekst:

men meldt ons uit Harlingen: Het tjalkschip ‘Broedertrouw, schipper J. van der Linde, met eene lading rogge, van Amsterdam naar Leeuwarden, is heden bij het binnekomen tegen het hoofd geloopen en onmiddellijk gezonken. Het volk is gered.”

Een schrikbarend tafereel moet het zijn geweest.  Een schip die tegen de havenmonding botst en gelijk tot zinken komt. Gelukkig was de schade alleen materialistisch en vielen er geen menselijke slachtoffers.

 

Bron: Leeuwarder Courant, 20-09-1897