Een feestelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 13 maart 1984. Een vooraankondiging van een bezoek aan Harlingen van Willem van Oranje sierde de krant. Uiteraard ging het hier niet om de lang overleden vorst, maar om het toneelstuk dat zijn naam droeg. Het Harlinger Tiepelplein zou op 24 en 25 augustus het decor zijn van een voorstelling over het leven van Willem de Zwijger. In het toneelstuk staan het leven en het werk van Willem van Oranje centraal en beide aspecten zullen in twee bedrijven ten tonele worden gebracht.

 

Waarom nu en waarom dit toneelstuk?

 

De achterliggende motivatie voor, het ten tonele brengen van dit stuk, ligt bij het 750-jarige stadsjubileum van Harlingen. Daarbij kwamen nog twee extra redenen om juist voor dit stuk te kiezen. Ten eerste was het precies vier eeuwen geleden dat Willem van Oranje werd vermoord. Daarnaast kruisten de geschiedenis van de stad en Willem van Oranje elkaar toen de vorst in 1581 Harlingen aandeed om de Staten van Friesland tot de orde te roepen. Bovenstaande redenen waren voor de Culturele Commissie van Harlingen genoeg om juist dit toneelstuk uit te laten voeren.

De keuze voor de locatie was opvallend, aangezien het in de openlucht plaatsvond. Volgens de Culturele Commissie was een andere locatie, zoals een hal of theater, geen optie, omdat dit het spectaculaire karakter van het toneelstuk teniet zou doen. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan stelde de Commissie het toneelstuk uit naar een latere datum. Wanneer ook op deze datum het toneelstuk geen doorgang kon vinden dan werd het volledig afgelast.

 

Het toneelstuk

 

Het toneelstuk ‘Willem van Oranje’ werd geschreven door Van Henegouwen. De schrijver heeft gepoogd om het verhaal ‘vanuit het volk in de tijd van Willem van Oranje’ te schrijven. Vanuit de Leeuwarder Courant werd het stuk als volgt beschreven:

De talrijke scenes zijn kort; het stuk is een opeenvolging van belangrijke gebeurtenissen, zoals die door het volk werden waargenomen. Er wordt tegelijkertijd van vijf decors (zo’n vijftig meter breed) gebruik gemaakt. Harlinger muziekkorpsen en een special samengesteld zangkoor zullen tijdens de scenes en in de entre-actes musiceren en zingen. De ruitervereniging De Welleruiters uit Harlingen zal met herauten te paard deel hebben aan het stuk. De auteur noemde het toneelstuk een vrolijk en bont spektakel, waarin zeer veel te zien zal zijn.”

Kortom, een spectaculair stuk ten faveure van het stadsjubileum!

Bron: Leeuwarder Courant, 13-03-1984.