Een belangrijk toeristisch en economisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 september 1974. De krant schreef over de mogelijke ingebruikname van het nieuwe, door rederij Doeksen aangekochte, veerschip “Midsland”. Volgens de krant kon het schip al in datzelfde jaar in gebruik worden genomen en dat was eerder dan gedacht.  De ingebruikname van het schip was alleen nog afhankelijk van het gereedmaken van de voorzieningen in de havens van Harlingen en Terschelling. De aanlegplaats moest speciaal voor het nieuwe schip worden aangelegd en Rijkswaterstaat maakte bekend dat zij deze werkzaamheden spoedig verwachtten af te ronden.thMH0OQRUN

 

De Midsland

 

Het nieuwe veerschip was door Doeksen aangekocht uit Duitsland. Het veerschip was een zogenaamde kop- en kontlader. Dit betekende dat er aan beide kanten kon worden ingescheept.  De krant beschreef dit als volgt:

“In de haven van Terschelling komt een drijvende ponton te liggen, waaraan het schip met de kop zal afmeren. In Harlingen komt een vaste stellage met een scharnierend deel, dat zal aansluiten op het achterschip van de Midsland. In Harlingen zullen de auto’s dus via het achterschip op de veerboot komen en deze te Terschelling via de voorkant en de drijvende ponton weer verlaten.”

De “Midsland” was in 1968 gebouwd en verkreeg als eerste naam “Rheinland”. Bij de tewaterlating van het schip voldeed de veerboot aan de hoogste Duitse eisen van zeewaardigheid en veiligheid. Echter, gezien de nieuwe bestemming van het schip moest de “Midsland” worden verbouwd om ook te voldoen aan de scherpere eisen van de Nederlandse scheepvaartinspectie.  De werkzaamheden aan het schip vonden plaats in Amsterdam en de verbouwing bleek een kostbare investering voor rederij Doeksen. Naast aanpassingen om te voldoen aan alle veiligheidseisen moest het schip ook nog in de karakteristieke Doeksen kleuren worden geverfd.

Bij de ingebruikname van het nieuwe schip zal afscheid worden genomen van zijn voorganger, de “Noord Nederland”. De “Noord Nederland” zal worden verkocht aan de hoogste bieder. De “Midsland” moest er voor gaan zorgen dat rederij Doeksen de steeds groter wordende stroom toeristen beter kon verwerken.  De rederij anticipeerde hiermee op het groeiende toerisme op Terschelling en de verwachting was dat de veerdienst met de “Midsland” weer jaren vooruit kon. Dit laatste bleek zeker het geval!

 

Bron: Leeuwarder Courant, 12-09-1974