Een opmerkelijk verhaal uit de krant van 12 maart 1953. Een uit Harlingen afkomstige koopman had namelijk drie dagen onschuldig in de cel gezeten. De vijftigjarige harlinger werd verdacht van het ontvreemden van een bankbiljet ter waarde van fl 25,-.

 

De misdaad

 

De ontvreemdding van het bankbiljet vond plaats in sexbierum. De 50-jarige koopman uit Harlingen was enige dagen voor het krantenartikel in Sexbierum te vinden en aldaar besloot hij een middagmaal te nuttigen bij een gezin uit het dorp. Kort na het vertrek van de harlinger ontdekte de vrouw des huizes dat een bankbiljet van fl 25,- , die zij onder een luciferdoosje had gelegd, was verdwenen. De huisvrouw aarzelde niet en besloot aangifte van diefstal te doen bij de politie.

De politie, mogelijk ook de huisvrouw zelf, koppelde het verdwijnen van het biljet direct aan het bezoek van de harlinger koopman. De gedane beschuldiging resulteerde erin dat de Harlinger koopman werd gearresteerd. Drie lange dagen werd de man vastgehouden en verhoord. Tijdens deze verhoren bleef de man consequent in zijn verhaal en ontkende hij alle betrokkenheid bij de diefstal.

 

Hoe zat het nou?

 

Na drie lange dagen vol verhoringen en frustraties werd de verdachte harlinger vrijgelaten, maar wie had het biljet nou ontvreemd? De oplossing bleek veel eenvoudiger dan aanvankelijk gedacht. Het gezin in Sexbierum had namelijk een dochter en deze had, nadat zij het bankbiljet open en bloot op het dressior zag liggen, het biljet veilig opgeborgen in een la van het dressior. Alvorens de dochter haar voorzorgsmaatregel kon vertellen aan haar moeder was zij al vertrokken. Uiteindelijk bleef zij enkele dagen weg en tijdens haar afwezigheid speelde het gehele tafereel zich af.

 

Bronnen: Leeuwarder Courant, 12-03-1953