Op 2 maart 1949 werd Nederland geteisterd door een zeer zware storm van orkaankracht. Ook in Harlingen zorgde de storm voor gevaarlijke taferelen en vele ongemakkelijkheden.


Bomen werden massaal uit de grond getrokken en verscheidene daken werden ontdaan van hun dakpannen. De straten lagen bezaait met boomtakken, puin en dakpannengruis en het verkeer kwam bijna compleet tot stilstand. Diegene die wel de weg op gingen reden door een ‘rookachtige wolk’ van water. Vanuit de zee, het kanaal en de sloten werd het water omhoog gestuwd en de lucht ingeblazen. Dit geheel zorgde voor een beperkt zicht voor de verkeersdeelnemers en spookachtige taferelen. Ondanks het noodweer poogden enkele waaghalzen om de andere kant van de afsluitdijk te bereiken, maar dit bleek een helse onderneming. De wegenwacht allarmeerde de automobilisten en zelf bleven zij ver verwijderd van de afsluitdijk.

Niet alleen de automobilisten hadden last van de storm. De treinverbinding tussen Leeuwarden en Harlingen werd gedurende enkele uren stilgelegd als gevolg van een stukgewaaide telegraafdraad. Deze draad was bezweken onder het stormachtige weer en de kabel was ongelukkigerwijs terecht gekomen tussen de wielen van een rangeerlocomotief. Deze rangeerlocomotief was verantwoordelijk voor het goed rangeren van de treinen richting Harlinge. Dankzij deze ongelukkige samenloop van omstandigheden kwam het treinverkeer op het traject Leeuwarden- Harlingen gedurende enkele uren stil te liggen. Zowel het autoverkeer als het treinverkeer ondervond stevige hinder van de stevige wind.

Dan bel je toch even naar huis!

 

Logischerwijs willen de meeste mensen die terecht komen in een dergelijke situatie hun thuisfront op de hoogte stellen van de vertraging, eventuele ongevallen of schade . Helaas bleek de storm ook te hevig voor de telefoonpalen in Friesland. Door de gehele provincie waren verscheidene telefoonpalen omgewaaid, sommigen waren zelfs volledig vernietigd, en dit zorgde voor een grootse telefonie storing. De P.T.T. (destijds de beheerder van het telefonienetwerk) sprak zelf van de grootste ravage in veertig jaar!  Ruim 1200 van hun abbonees (ja, dat moest toentertijd nog!) waren als gevolg van de storm telefonisch onbereikbaar.

 

Één grote ravage

 

Vanuit de gehele provincie Friesland komen verhalen van schade en ongelukken. Vele schoorstenen bezweken onder de forse windstoten en op verscheidene locaties sneuvelden er zelfs ruiten onder het constant gebeuk van de wind. In Irnsum en Oppenhuizen stortten twee boerderijen in geheel in. Daarnaast verloren meerdere gebouwen in de provincie hun complete dak. De wind zorgde voor een opmerkelijk tafereel in Witmarsum. Aldaar viel het haantje van de kerktoren. Tot slot een financieel probleem in Gorredijk, want in dit Friese dorp werd een geldtrommeltje, met daarin de omzet van de plaatselijke grossierderij, uit de handen van een winkelmedewerker geblazen. Een hoeveelheid briefpapier, met een waarde van1500,- gulden, werd de lucht in geblazen en na een enerverende klopjacht slaagden de omstanders erin om het verlies te beperken tot slechts fl 100,-.

Gelukkig nam de wind af in de namiddag. Hierdoor kon de schade worden opgenomen en herstelde het trein en autoverkeer. De schade was groots, maar gelukkig vielen er geen menselijke slachtoffers tijdens deze grote storm.

 

Bron: Leeuwarder courant, 02-03-1949