Monthly Archives: september 2017

//september

Uit de krant van toen, 01-10-1925: Gevangenisstraf voor scheldkanonnade!

Een opmerkelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 1 oktober 1925. De krant bericht over een rechtszitting met een, voor onze huidige maatstaven, opmerkelijke strafeis. Vanwege het gebruik van een bepaald woord, het exacte woord wordt niet genoemd in het artikel, tijdens een scheldkanonnade wordt een boete geëist van fl. 10, – of een celstraf van 10 dagen! […]

By | september 30th, 2017|Rechtzaken, Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 15-09-1989; Waddensea Jazz met vele internationale sterren

Een muzikaal bericht uit de Leeuwarder Courant van 15 september 1989. De krant beschouwt alvast voor op het aankomende Waddensea jazzfestival die in het daaropvolgende weekend ging plaatsvinden in Harlingen. Het festival bestond in dit jaar uit twee avonden vol met muziek. Op de vrijdagavond was de inmiddels befaamde “Barretocht” langs elf horecagelegenheden in de Friese havenstad. Belangrijkste uitschieter tijdens deze avond was de aanwezigheid van bleusgigant Jack Dupree! Zaterdagmiddag stond er een heuse straatparade op het programma en het festival beloofde tot een hoogtepunt te komen op de zaterdagavond met een feestavond in Trebol. […]

By | september 15th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 14-09-1920; Oosterse verhalen in Harlingen

Een oriëntaals bericht uit de Leeuwarder Courant van 14 september 1920. De krant schrijft over een bijzondere avond in de Harmonie te Harlingen. In het theater werd de avond gevuld met de verhalen van de heer J. D. van Buren die als gezagvoerder werkzaam was op de lijndienst Java-China-Japan. De gezagvoerder kreeg de gelegenheid om in het theater zijn toehoorders te vermaken met zijn belevenissen in Oost-Azië. De belangrijkste onderwerpen waren het varen in de genoemde regio, maar er werd ook ruimschoots aandacht besteed aan de verschillende uitstapjes die de kapitein had ondernomen. De gezagvoerder was onder andere afgereisd naar de Filipijnen, China, Japan en zelfs San Francisco. In de Friese havenstad gingen zijn verhalen er in ieder geval in als koek! […]

By | september 14th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 13-09-1928; Zuiderzeewerkers aan de fles

Een alcoholisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 13 september 1928. De krant besteedde aandacht aan een bij de raad van Harlingen aangedragen adres van het Harlinger drankweercomité. Dit comité had zichzelf als doel gesteld het drankgebruik onder de bevolking terug te dringen en het liefst geheel te beëindigen. Bij de raad was een adres binnengekomen van het drankweercomité met het verzoek, in verband met het drankmisbruik van de werklieden die werkzaam waren aan de Zuiderzeewerken, om een sluitverbod (dit behoorde sluitgebod te zijn) uit te vaardigen voor de dagen en uren dat de overlast plaatsvond. […]

By | september 14th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 12-09-1974; Nieuw schip “Midsland” dit jaar al in gebruik?

Een belangrijk toeristisch en economisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 september 1974. De krant schreef over de mogelijke ingebruikname van het nieuwe, door rederij Doeksen aangekochte, veerschip “Midsland”. Volgens de krant kon het schip al in datzelfde jaar in gebruik worden genomen en dat was eerder dan gedacht.  De ingebruikname van het schip was alleen nog afhankelijk van het gereedmaken van de voorzieningen in de havens van Harlingen en Terschelling. De aanlegplaats moest speciaal voor het nieuwe schip worden aangelegd en Rijkswaterstaat maakte bekend dat zij deze werkzaamheden spoedig verwachtten af te ronden. […]

By | september 12th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 11-09-1963; IJslandse matroos krijgt nat pak.

Een vochtig verhaal uit de Leeuwarder Courant van 11 september 1963. De krant besteed de aandacht aan het hachelijke avontuur van een dronken IJslandse matroos dat zich afspeelde in de haven van Harlingen.  De krant begint het verhaal door te vertellen dat er “mogelijk” voor het eerst in de geschiedenis van de Harlinger haven een IJslands schip is aangemeerd. Echter, of dit waar is valt te bezien, maar dat maakt het verhaal niet minder ludiek. Het schip was geladen met hout en was enige tijd daarvoor vertrokken vanuit het Russische Leningrad. De reis naar Harlingen was vlekkeloos verlopen, maar het verhaal dat volgde verliep een stuk minder voortvarend. […]

By | september 12th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 10-09-1964; Meisje valt uit snel rijdende trein!

Een opmerkelijk en schrikbarend bericht uit de Leeuwarder Courant van 10 september 1964.  In de krant werd een opmerkelijke gebeurtenis beschreven die plaats had gevonden tussen Franeker en Harlingen. De tienjarige Harlingse Loesje Postma was, op het traject tussen de twee steden, uit een snel rijdende trein gevallen. Wonder boven wonder overleefde het meisje het ongeval.  De Harlingse hield aan haar hachelijke avontuur slechts een hersenschudding en een wond aan de lip over. […]

By | september 12th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts