Monthly Archives: april 2017

//april

Uit de krant van toen 05-04-1955; Vrachtauto rijdt Noorderhaven in

Een tragisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 5 april 1955. De krant bericht over een triest ongeval, waarbij een vrachtauto om onduidelijke reden in de Noorderhaven van Harlingen belandde.. Het ongeval vond plaats, rond de klok van zes uur, bij de Prins Hendrikbrug in Harlingen. Ondanks verwoede reddingspogingen van omstanders slaagde niemand erin om de inzittenden te redden. Alle drie de inzittenden van de vrachtwagen kwamen om bij het tragische ongeval. […]

By | april 5th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 04-04-1970; Kermisexploitanten willen ook op zondag kermis in Harlingen

“To rest or not to rest, that’s the question”   Een belangrijk vraagstuk werd behandeld in de Leeuwarder Courant van 4 april 1970. De krant berichtte over een ingekomen vraagstuk gericht aan de Harlinger gemeenteraad. Aldaar was een brief binnengekomen, afkomstig van de bond van Kermisbedrijfshouders, met het verzoek de zondagswet enigszins te herzien. De zondagswet in toenmalige vorm verbood kermisexploitanten op zondag hun activiteiten te ontplooien.   Het verzoek   Het binnengekomen verzoek bij de raad behelsde een verzoek tot versoepeling van de Zondagswet ten aanzien van kermisinrichtingen in Harlingen. De bond van Kermisbedrijfshouders beklaagde zich over het feit dat er wel andere activiteiten mochten plaatsvinden op zondag, maar dat het exploiteren van kermisactiviteiten verboden was als gevolg van de Zondagswet. De wet staat het houden van “openbare vermakelijkheden” toe, maar kermissen moeten gesloten blijven. Volgens de bond was dit laatste niet eerlijk ten opzichte van de kermisexploitanten en was dit nadelig voor hun inkomsten. […]

By | april 4th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 03-04-1896; 19 dagen cel na weigeren borrel aan Harlinger

Een misdadig bericht uit de Leeuwarder Courant van 3 april 1896. De krant bericht over de verschillende rechtszaken die hadden plaats gevonden. In één van de rechtszaken werd een hele opmerkelijke zaak behandeld, waarbij de strafmaat mogelijk nog het opvallendst was. Een 39 jarige werkman uit Harlingen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 dagen na een uit de hand gelopen stapavond. […]

By | april 3rd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 02-04-1890; 13 Harlinger schipperskinderen ontvangen geen onderwijs

Een zorgwekkend bericht uit de Leeuwarder Courant van 2 april 1890. De krant deed verslag van de achtste jaarvergadering van het Schoolfonds voor Schipperskinderen in Friesland en de gepresenteerde resultaten boden een mooi inzicht in de situatie van de Friese schipperskinderen. Het Schoolfonds had zichzelf tot doel gesteld om alle scheepkinderen, die geen regulier onderwijs konden volgen, onderwijs aan te bieden die aan boord van hun schip kon worden gevolgd. De directeur van het fonds, de heer H. G. Dornseiffen, wist in zijn toespraak te meldden dat de organisatie erin was geslaagd om diens werkzaamheden wederom uit te breidden, maar dat het werk nog lang niet was voltooid! […]

By | april 3rd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 01-04-1938; Harlinger banketbakker Koninklijk onderscheiden

Een heugelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 1 april 1938. De Leeuwarder Courant attendeerde zijn lezers op een prachte eer die een ondernemer uit Harlingen ten deel was gevallen. De Harlinger banketbakker en kok W. D. Janzen was namelijk Koninklijk onderscheiden. Afgezien van de eer behelsde deze onderscheiding nog één belangrijke taak. De Harlinger banketbakker was namelijk benoemd tot hofleverancier van het koningshuis! […]

By | april 3rd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 31-03-1961; Friese gemeenten promoten gebruik E10

Een fascinerend bericht uit de Leeuwarder Courant van 31 maart 1961. De krant bericht over het plan van zes Friese gemeenten om de Europaweg 10 te promoten onder toeristen. Deze weg, die liep vanaf de Afsluitdijk naar de Duitse grens, werd nog te weinig gebruikt door toeristen. Terwijl het, althans volgens de zes Friese gemeenten, een prachtige en snelle route was om de vakantie mee aan te vangen. De gemeenten Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Leeuwarden, Franeker, Wonseradeel en Harlingen hadden een ludiek plan ter promotie van de route opgesteld. Een heus verzamelspel met als beloning een leuk aandenken aan de provincie Friesland! […]

By | april 3rd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 30-03-1984; Tien gifvaten dinoseb gevonden in de Noordzee

Een zorgwekkend artikel uit de Leeuwarder Courant van 30 maart 1984. De krant schrijft over de vondst van tien vaten met landbouwgif.  De Urker Noordzeekotter “Jacoba” (de UK-56) heeft de vaten, die het zeer giftige landbouwbestrijdingsmiddel dinoseb bevatten, opgevist uit de Noordzee. De tien gevonden vaten bleken niet de enige exemplaren, want één dag eerder hadden twee andere Urker vissers al reeds twee vaten opgevist. Een alarmerende vondst in zo’n kwetsbare omgeving! […]

By | april 3rd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts