Monthly Archives: maart 2017

//maart

Uit de krant van toen, 29-03-1892; Harlinger kledingdief veroordeeld tot 2 jaar cel

Een juridisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 29 maart 1892. De geboren en getogen Harlinger Th. de W. werd door de Rechtbank te Winschoten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Het delict waarvoor de in Franeker woonachtige de W. werd veroordeeld was de diefstal van verschillende soorten kledij. De hoge strafmaat werd mede bepaald door het juridische verleden van de beklaagde. Een opmerkelijke straf voor het stelen van kleding! […]

By | maart 29th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 28-03-1975; Veel vertier in Harlingen tijdens koude Paasdagen

Een ijzig koud bericht uit het Nieuwsblad van het Noorden van 28 maart 1975. De krant maakte melding van de historisch lage temperaturen rondom de paasdagen. Met een verwachte temperatuur van onder de tien graden Celsius beloofde de paasdagen van 1975 kouder te worden dan de afgelopen kerst van 1974. Gelukkig viel er voor de Harlinger bevolking genoeg te beleven tijdens de paasvakantie, want de Harlinger bioscoop Trebol kondigde aan dat aldaar een absolute filmklassieker zou worden vertoond. Daarnaast konden de bewoners van Harlingen alvast uitkijken naar iets heel speciaals voor het aankomende weekend. […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 27-03-1957: Dronken scheepskok wordt achtergelaten op kade

Een zeer opmerkelijk verhaal uit de Leeuwarder Courant van 27 maart 1957. De krant berichte over een opvallend tafereel dat zich op voorafgaande zaterdagavond had afgespeeld in de haven van Harlingen. Aldaar had een kok veelte diep in het glaasje gekeken en hij was dusdanig vervelend dat de kapitein besloot om de dronkenlap achter te laten op de Harlinger kade. Dan maar geen kok mee op deze reis moet de kapitein hebben gedacht! […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 26-03-1975; Seaway Cambrium verlaat de Harlinger haven

Een interessant bericht voor de liefhebbers van koopvaardijschepen in het Nieuwsblad van het Noorden van 26 maart 1975. De krant maakte namelijk melding van het uitvaren van de “Seaway Cambrium” voor diens eerste officiële proefvaart. Het schip was gebouwd door de scheepswerf Amels B.V. te Makkum en voer voor het eerst de zee op vanuit de havenmond van Harlingen. […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 25-03-1963; Hannemahuis presenteert nieuwe aanwinsten

Een cultureel goed nieuws bericht in de Leeuwarder Courant van 25 maart 1963. De krant besteed aandacht aan de presentatie van het jaarverslag van het Harlinger museum Hannemahuis. In het artikel werd met name de aandacht gevestigd op de nieuw verworven of verkregen museale stukken voor in het museum. De belangrijkste aanwinst van het Harlinger museum was een tegeltableau uit de achttiende eeuw. […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 24-03-1911; Veldwachter zet zich in voor dierenwelzijn

Een groen bericht uit de Leeuwarder Courant van 24 maart 1911. De krant besteed aandacht aan de inzet van de Harlinger rijksveldwachter S. Van der Zee voor het welzijn van kalveren in de gemeente Harlingen en Nederland in het algemeen. De Harlinger veldwachter was in zijn gemeente één van de voornaamste voorvechters van betere behandeling voor dieren. Met name de ruwe behandeling van de dieren wanneer zij op transport gingen was voor Van der Zee een doorn in het oog. […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 23-03-1893; Paarden gezocht!

Een oproep uit landsbelang in de Leeuwarder Courant van 23 maart 1893. De Remonte Commissie der bereden artillerie deed een oproep voor één ieder die woonachtig was ten noorden van de spoorweglijn Harlingen-Groningen en bereid was diens paard te verkopen aan de artillerie eenheid van het Nederlandse leger. Wanneer het aangeboden paard voldeed aan de strenge eisen van de commissie kon het onderdeel worden van een Nederlandse artillerie eenheid. […]

By | maart 28th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 22-03-1874; Matroos verdronken nadat schip werd overvallen door storm

Een zeer triest bericht uit de Leeuwarder Courant van 22 maart 1874. Op de Waddenzee was enkele dagen daarvoor een jonge matroos verdronken. Het kleine schip, van het type ‘blazer’, kwam terecht in een zware storm en uiteindelijk bezweek de boot onder het constant gebeuk van de wind en golven. Twee andere opvarenden, de vader en broer van het slachtoffer, sloegen ook overboord, maar zij werden uiteindelijk gered door een sloep van een nabij gelegen Engelse stoomboot. […]

By | maart 22nd, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 20-03-1840; Per postkoets en boot naar Amsterdam?

Een prachtige advertentie sierde de Leeuwarder Courant op 20 maart 1840.  In de genoemde advertentie werden de verschillende reismogelijkheden in de provincie Friesland en naar Amsterdam gepresenteerd. De vroege achttiende-eeuwse reiziger moest per boot van Harlingen naar Amsterdam en daar werd het gehele openbaar vervoersnetwerk in Friesland op toegespitst. De advertentie laat prachtig zien hoe een reiziger vanuit Groningen over Leeuwarden naar Harlingen kon reizen en vervolgens vanuit Harlingen per boot naar Amsterdam kon varen. […]

By | maart 20th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 19-03-1947; IJsbreker weet Harlingen niet te bereiken

Een ijzig bericht uit de Leeuwarder Courant van 19 maart 1947! Nederland werd geteisterd door het winterweer en als gevolg hiervan waren de waterwegen in de provincie Friesland volledig afgesloten door het ijs. Elke vorm van scheepvaart was onmogelijk geworden en hierdoor kwam de in- en uitvoer van goederen in het gedrang. Aanvankelijk maakte de harde vorst elke poging tot het ijsvrij maken van de kanalen onmogelijk. Uiteindelijk werd op 18 maart een dappere poging gewaagd. In de Leeuwarder Courant van 19 maart werd vervolgens uitgebreid verslag gedaan van deze moedige poging om de vaarroute van Leeuwarden naar Harlingen ijsvrij te maken. […]

By | maart 20th, 2017|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts