Monthly Archives: september 2016

//september

Uit de krant van toen, 09-09-1937; De strijd tegen het drankkwaad!

Een nuchter bericht uit de Leeuwarder Courant van 9 september 1937. De krant deed verslag van de provinciale vergadering van de Nederlandse Christelijke Jongeliederen Geheelonthoudersvereeniging “De Schakel”.  De vereniging was bijeengekomen om te bespreken hoe het drankgebruik onder hun provinciegenoten verder terug kon worden gedrongen. Gedurende de gehele avond was er geen borrel te genieten.   De serieuze zaak De bijeenkomst werd in goede banen geleid door de voorzitter van de vereniging de heer J van de Brug.  […]

By | september 9th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 08-09-1921; Een crimineel goed verslag!

Een misdadig bericht uit de Leeuwarder Courant van 8 september 1912. De krant doet uitvoerig verslag van een rechtszaak met betrekking tot diefstal. De onrechtmatige daad had plaatsgevonden in Harlingen en het verslag is ronduit prachtig en leest als een heuse rechtbankthriller! Waarom schrijven kranten tegenwoordig niet meer zo uitgebreid over rechtszaken? Een prachtig verslag uit de krant die een ieder moet lezen!   Misdadig goed   Enige verdere verrijking van de tekst is in deze niet nodig en zou alleen afbreuk doen aan dit prachtbericht. Wat hier volgt is de volledige tekst, inclusief de ouderwetse spelling, zoals die te lezen viel in de krant. […]

By | september 8th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 07-09-1915; Een nieuwe zeevaartschool geopend in Harlingen!

Een heugelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 7 september 1915. De krant doet uitgebreid verslag van de feestelijke opening van de nieuwe zeevaartschool te Harlingen. De nieuw gerealiseerde school was gevestigd aan de Zuidooster Singel en werd opgeleverd naar een ontwerp van de heer F. H. Bakker. Het ontwerp van de school werd alom geprezen als zeer fraai! Hoe zag het pand eruit?   De ontwerper F. H. Bakker, een voormalig civiel ingenieur uit Harlingen, […]

By | september 7th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 06-09-1991; Ding dong uw trein heeft vertraging!

Een vooruitstrevend bericht uit de Leeuwarder Courant van 6 september 1991. De krant besteedde aandacht aan de technologische vooruitgang van de Friese treinstations. De Nederlandse Spoorwegen ging alle stations op het traject Leeuwarden- Harlingen voorzien van een omroepinstallatie! Anno 2016 kijkt niemand raar op wanneer er op het station wordt omgeroepen dat de trein vertraging heeft, maar destijds was dit een grote stap voorwaarts! […]

By | september 6th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 05-09-1998; was Saving Private Ryan een Harlinger idee?

Een Harlinger idee? Een opmerkelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 5 september 1998. Een journalist van de krant schreef over de veelbesproken claim dat het originele basisidee van de Hollywood film Saving Private Ryan bedacht was door de Harlinger schrijver Armand Blau. Kon dit waar zijn? Dat één van de grootste kassuccessen van Hollywood geschreven was door een Harlinger? Volgens de auteur zelf bestond er geen twijfel over!   De Claim   Armand Blau beweerde dat het basisidee […]

By | september 5th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 04-09-1981; Prachtig toonbeeld van Friese solidariteit na laffe daad!

Een laf, triest, maar ook prachtig, emotioneel en troostend bericht uit het Nieuwsblad van het Noorden van 4 september 1981. De krant bericht allereerst over een ontzettend laffe daad ten opzichte van de 41-jarige invalide Harlinger Simon van der Veer, maar het artikel krijgt een mooie wending wanneer wordt geschreven over het initiatief van haar buurtbewoners en een solidair gezin uit Bolsward.  De meelevende Harlingers tonen zich van hun beste kant en zetten zich massaal in voor hun door diefstal getroffen buurtgenoot.  De kroon op het werk werd vervolgens gezet door de Bolswarder  familie Huisman. […]

By | september 4th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 03-09-1959; Helaas! Geen veerdienst tussen Noorwegen en Harlingen.

Een jammerlijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 3 september 1959.  De krant berichtte namelijk, in een uitgebreid artikel, over de rondgaande geruchten van een veerdienst tussen Harlingen en Noorwegen . Echter, bij navraag bij de mogelijke initiatiefnemer van de veerverbinding, de Amsterdamse rederij Vinke & Co, bleek de Friese havenstad Harlingen, ondanks verwoede poging van diens burgemeester, niet langer tot één van de mogelijke opties te behoren.   Het initiatief   De geruchten gingen dat de Amsterdamse rederij Vinke & Co […]

By | september 4th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 02-09-1924; De stad ouderwets op de kop voor het Koninginnefeest!

Een feestelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 2 september 1924!  De krant deed uitgebreid verslag van het Koninginnefeest dat de dag daarvoor had plaatsgevonden in Harlingen. De stad stond bol van de gevarieerde activiteiten en vele winnaars! Koninginnedag werd groots gevierd in onze mooie Friese havenstand. Het grootse feest werd, ondanks het slechte weer, door iedere Harlinger als zeer geslaagd bestempeld.   Het programma!   De aftrap van de festiviteiten vond plaats op een unieke plek, […]

By | september 4th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 01-09-1818; Harlingers kunnen voor het eerst sparen!

Een officieel bericht uit de Leeuwarder Courant van 1 september 1818. In dit bericht werd de opening van een heuse spaarbank te Harlingen aangekondigd.  De bewoners van de Friese havenstad konden, uiteraard na de officiële opening van de bank, voor het eerst in de geschiedenis een rekening openen om te gaan sparen! Nu klinkt dit heel logisch, maar in 1818 was dit een ware noviteit! […]

By | september 1st, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts