Monthly Archives: september 2016

//september

Uit de krant van toen, 22-09-1818; Wie steekt de lantarens aan in de stad?

Een prachtig historisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 22 september 1818. De krant bood enige ruimte aan de gemeente Harlingen om een belangrijke oproep te doen voor de aankomende winterperiode. In de Friese havenstad was de periode aangebroken dat nieuwe belangstellende zich konden melden voor het aansteken van de lantarens in de stad.  Naast het aansteken van de lantarens in de straten diende diegene ook de beide vuurlantarens iedere avond te doen ontsteken. Enige vooraf gestelde voorwaarde bij inschrijving was dat diegene ook zelf zorg droeg voor de levering van de benodigde olie.     De aanbesteding   De [...]

By | september 22nd, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 21-09-2001; Geen garantie droge voeten Harlingen

Een nat en weinig ondersteunend bericht uit de Leeuwarder Courant van 21 september 2001. De krant schrijft over het genomen besluit van het provinciebestuur dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van burgers die bewust buiten de dijk gaan wonen. Directe aanleiding van dit besluit was het nieuwe bouwplan Nieuwe Willemshaven.  In dit plan werd de Willemshaven herbestemd tot woongebied en moesten er nieuwe woningen herrijzen in het buitendijkse gebied. […]

By | september 21st, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 15-09-1989; Waddensea Jazz met vele internationale sterren

Een muzikaal bericht uit de Leeuwarder Courant van 15 september 1989. De krant beschouwt alvast voor op het aankomende Waddensea jazzfestival die in het daaropvolgende weekend ging plaatsvinden in Harlingen. Het festival bestond in dit jaar uit twee avonden vol met muziek. Op de vrijdagavond was de inmiddels befaamde “Barretocht” langs elf horecagelegenheden in de Friese havenstad. Belangrijkste uitschieter tijdens deze avond was de aanwezigheid van bleusgigant Jack Dupree! Zaterdagmiddag stond er een heuse straatparade op het programma en het festival beloofde tot een hoogtepunt te komen op de zaterdagavond met een feestavond in Trebol.   De Barretocht   Vele internationale jazz artiesten stonden geprogrammeerd op de vrijdagavond van het festival. […]

By | september 15th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 14-09-1920; Oosterse verhalen in Harlingen

Een oriëntaals bericht uit de Leeuwarder Courant van 14 september 1920. De krant schrijft over een bijzondere avond in de Harmonie te Harlingen. In het theater werd de avond gevuld met de verhalen van de heer J. D. van Buren die als gezagvoerder werkzaam was op de lijndienst Java-China-Japan. De gezagvoerder kreeg de gelegenheid om in het theater zijn toehoorders te vermaken met zijn belevenissen in Oost-Azië. De belangrijkste onderwerpen waren het varen in de genoemde regio, maar er werd ook ruimschoots aandacht besteed aan de verschillende uitstapjes die de kapitein had ondernomen. De gezagvoerder was onder andere afgereisd naar de Filipijnen, China, Japan en zelfs San Francisco. In de Friese havenstad gingen zijn verhalen er in ieder geval in als koek! […]

By | september 15th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 13-09-1928; Zuiderzeewerkers aan de fles

Een alcoholisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 13 september 1928. De krant besteedde aandacht aan een bij de raad van Harlingen aangedragen adres van het Harlinger drankweercomité. Dit comité had zichzelf als doel gesteld het drankgebruik onder de bevolking terug te dringen en het liefst geheel te beëindigen. Bij de raad was een adres binnengekomen van het drankweercomité met het verzoek, in verband met het drankmisbruik van de werklieden die werkzaam waren aan de Zuiderzeewerken, om een sluitverbod (dit behoorde sluitgebod te zijn) uit te vaardigen voor de dagen en uren dat de overlast plaatsvond. […]

By | september 13th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 12-09-1974; Nieuw schip “Midsland” dit jaar al in gebruik?

Een belangrijk toeristisch en economisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 september 1974. De krant schreef over de mogelijke ingebruikname van het nieuwe, door rederij Doeksen aangekochte, veerschip “Midsland”. Volgens de krant kon het schip al in datzelfde jaar in gebruik worden genomen en dat was eerder dan gedacht.  De ingebruikname van het schip was alleen nog afhankelijk van het gereedmaken van de voorzieningen in de havens van Harlingen en Terschelling. De aanlegplaats moest speciaal voor het nieuwe schip worden aangelegd en Rijkswaterstaat maakte bekend dat zij deze werkzaamheden spoedig verwachtten af te ronden.   De Midsland   Het nieuwe veerschip was door Doeksen aangekocht uit Duitsland. […]

By | september 12th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 11-09-1963; IJslandse matroos krijgt nat pak.

Een vochtig verhaal uit de Leeuwarder Courant van 11 september 1963. De krant besteed de aandacht aan het hachelijke avontuur van een dronken IJslandse matroos dat zich afspeelde in de haven van Harlingen.  De krant begint het verhaal door te vertellen dat er “mogelijk” voor het eerst in de geschiedenis van de Harlinger haven een IJslands schip is aangemeerd. Echter, of dit waar is valt te bezien, maar dat maakt het verhaal niet minder ludiek. Het schip was geladen met hout en was enige tijd daarvoor vertrokken vanuit het Russische Leningrad. De reis naar Harlingen was vlekkeloos verlopen, maar het verhaal dat volgde verliep een stuk minder voortvarend. […]

By | september 11th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 10-09-1964; Meisje valt uit snel rijdende trein!

Een opmerkelijk en schrikbarend bericht uit de Leeuwarder Courant van 10 september 1964.  In de krant werd een opmerkelijke gebeurtenis beschreven die plaats had gevonden tussen Franeker en Harlingen. De tienjarige Harlingse Loesje Postma was, op het traject tussen de twee steden, uit een snel rijdende trein gevallen. Wonder boven wonder overleefde het meisje het ongeval.  De Harlingse hield aan haar hachelijke avontuur slechts een hersenschudding en een wond aan de lip over.   Wat ging er mis?   De krant bericht dat de trein, waar het meisje haar reis van Leeuwarden naar Harlingen in was aangevat, om 15.41 uit Franeker was vertrokken richting Harlingen. […]

By | september 10th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts