Monthly Archives: april 2016

//april

Uit de krant van toen, 14-04-1953; Defilé van luchtdoelartillerie in Harlingen

Een militair en ceremonieel bericht uit de Leeuwarder Courant van 14 april 1953. De krant kondigde een militair defilé aan wat de daaropvolgende vrijdag, 17 april, plaatsvond in Friesland en waar ook Harlingen onderdeel van uitmaakte. Een afdeling van de Nederlandse luchtdoelartillerie maakt een rondtocht door de provincie Friesland en doet de belangrijkste plaatsen aan om zich te presenteren aan het publiek. […]

By | april 14th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 12-04-1969; Spoorweg naar Harlingen mogelijk opgeheven?

Een verontrustend bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 april 1969.  De krant besteed aandacht aan de ontstane ophef naar aanleiding van een nieuw plan van de Nederlandse Spoorwegen. Het verlieslijdende bedrijf was in overleg met het ministerie van economische zaken en het ministerie volkshuisvesting en ruimtelijke ordening om onrendabele spoorlijnen op te heffen. De directie van de NS wil op een vijftiental onrendabele lijnen de reizigersdiensten beëindigen. Één van deze trajecten was de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen. […]

By | april 12th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 11-04-1985; Redelijke visvangst ondanks noodweer

Een positief bericht uit het Nieuwsblad van het Noorden van 11 mei 1985. De krant bericht over de positieve vangsten van de Harlinger visserijvloot. De krant kopte terecht: “Ondanks slecht begin toch redelijke visweek”. De reden hiervoor lag in het feit dat het begin van de week nog uiterst onzeker was of de vissersvloot wel uit kon varen, want Nederland werd geteisterd door een zware storm. De wind bereikte, in de eerste dagen van de week, windkracht 8 en hiermee was vissen op zee te gevaarlijk. Gelukkig voor de vloot nam de wind iets af en konden de vissers, in het restant van de week, toch hun werk doen. […]

By | april 11th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 10-04-1926; Nieuwe burgemeester van Harlingen geïnstalleerd

Een bericht van algemene aard in de Leeuwarder Courant van 10 april 1926. De krant bericht over de installatie van L. A. Van der stok als nieuwe burgemeester van Harlingen. De installatie vond plaats tijdens een feestelijk getinte raadsvergadering. Het artikel geeft een prachtig en volledig beeld van de ceremonie die plaatsvond. […]

By | april 11th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 09-04-1973; Merklappen tentoongesteld in Hannemahuis

Een cultureel bericht uit de Leeuwarder Courant van 9 april 1971. In de krant werd aandacht besteed aan een nieuwe tentoonstelling van het Hannemahuis te Harlingen. Aldaar werd een grote verzameling merklappen, ook wel letterdoeken genoemd, tentoongesteld. De merklappen waren allemaal afkomstig uit noordoostelijk Friesland en sommigen waren al enkele honderden jaren oud. De merklappen bieden een prachtig inzicht in de Friese cultuur van de afgelopen eeuwen. […]

By | april 11th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 08-04-1957; Harlinger scheepswerf realiseert eerste coaster!

Een heugelijk bericht uit de Leeuwarder Courant van 8 april 1957. De krant bericht over de historische ter water lating van de Coaster “Carmen”. Het betreft hier een historische ter water lating, aangezien dit de eerste Coaster was die ooit op de Harlinger scheepswerf werd gebouwd. Voorheen had de scheepswerf niet de benodigde ruimte om een schip van dit type en omvang, vijftig meter lang, acht meter breed en drie en een halve meter diep, te bouwen. Door verandering aan de werf kon de scheepswerf Harlingen (combinatie Theicke, Teuben en van der Schoot) mee in de vaart der volkeren en grotere schepen bouwen dan ooit tevoren. […]

By | april 8th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 07-04-1916; Een Landbouwtentoonstelling in Harlingen

Een cultureel en industrieel bericht uit de Leeuwarder Courant van 7 april 1916. De Leeuwarder Courant berichtte over de aankondiging van een landbouwtentoonstelling te Harlingen. De locatie en datum van de tentoonstelling waren vastgesteld na een gecombineerde vergadering van de verschillende deelnemende afdelingen, Barradeel, Harlingen en Witmarsum van de Friesche Maatschappij van Landbouw. De tentoonstelling ging plaatsvinden op 11 juli 1916. […]

By | april 7th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen, 06-04-1903; Genezen van borstpleuris!

Een opmerkelijke advertentie werd gepresenteerd in de Leeuwarder Courant van 6 april 1903. Het opvallende karakter van de advertentie werd gecreëerd door de titel waarmee het werd gepubliceerd; Borstpleuris. Het betrof hier een advertentie voor een siroop die, tenminste dat werd voorgesteld in het artikel, genezing en verlichting bracht aan een ieder die last had van zijn longen. […]

By | april 6th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments

Uit de krant van toen 05-04-1955; Vrachtauto rijdt Noorderhaven in

Een tragisch bericht uit de Leeuwarder Courant van 5 april 1955. De krant bericht over een triest ongeval, waarbij een vrachtauto om onduidelijke reden in de Noorderhaven van Harlingen belandde.. Het ongeval vond plaats, rond de klok van zes uur, bij de Prins Hendrikbrug in Harlingen. Ondanks verwoedde reddingspogingen van omstanders slaagde niemand erin om de inzittenden te redden. Alle drie de inzittenden van de vrachtwagen kwamen om bij het tragische ongeval. […]

By | april 5th, 2016|Uit de krant van toen|0 Comments
Load More Posts